NAGARPARISHAD (CITY ENGINEER)

 

POST-NAGARPARISHAD [ स्थापत्य अभियंता (गट क )]

नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा:-

EXAM PATTERN:-

विषय प्रश्न संख्या गुण माध्यम कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप
मराठी 10 10 मराठी दीड तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
इंग्रजी 10 10 इंग्रजी

सामान्य अध्ययन (General Studies)

20 20 मराठी व इंग्रजी

Engineering Aptitude Test  (अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी)

60 60 इंग्रजी
एकूण 100 100  

 

Please click on the below link to view Nagar Parishad Pre Exam Syllabus

Nagar Parishad Pre Exam Syllabus

नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा:-

EXAM PATTERN:-

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप
मुख्य परीक्षा पेपर 150 150 स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी (B.E. Civil) इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

 

Please click on the below link to view Nagar Parishad Mains Exam Syllabus

Nagar Parishad Mains Exam Syllabus

 

View Cart (0)